Címlap Garancia és Szavatosság

Garancia és szavatosság

Garancia, szavatosság

1. A jótállásra és a szavatosságra a Ptk-ban és a 117/1991. (IX.10.) kormányrendeletben foglaltak az irányadók. Az egyes árucikkekre vonatkozó jótállási és szavatossági feltételek tekintetében speciális rendelkezések egyes termékek információs oldalán találhatók.

2. A garancia érvényesítése írásban történő bejelentés alapján az ügyfélszolgálat elérhetőségén lehetséges.

3. Fontos, hogy a vásárlásról kiállított részletes számlát valamint a megrendelt árukra vonatkozó termékismertetőt, garancialevelet, megfelelőségi tanúsítványt, kezelési útmutatót és a termékre vonatkozó jótállás és szavatosság vonatkozásában kibocsátott dokumentumokat gondosan őrizze meg.

4. A szavatosság csak a termék minőségi vagy mennyiségi hibája esetén érvényesíthető. A Vevő az internetes megrendeléssel, a szállítással és a csomagolással kapcsolatos kifogásait az ügyfélszolgálaton terjesztheti elő.

Felelősség

1. A szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a weboldalhoz való csatlakozás miatt következett be. A látogató felelőssége  megvédeni a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól.

2. A szerver biztonsági beállításaiért, illetve rosszindulatú "hacker" támadásokért, esetleges vírus támadásokért felelősséget nem vállalunk.

Adatvédelem

A Centrál Ablak Bt. ezúton tájékoztatja vevőit, hogy adataikat a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. Adatait harmadik félnek nem adja át. Az adatainak kezelésekor a mindenkor hatályos Adatvédelmi Törvénynek megfelelően járunk el.

Egyéb

1. Az üzemeltetők a jelen Általános Szerződési Feltételeket módosíthatják. Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor a módosítás szövege online megjelenik a weblapon.

2. Abban az esetben, ha a látogató bármilyen formában megsérti a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt szabályokat, akkor az üzemeltetők érvénytelennek nyilváníthatják a vevő regisztrációját és vásárlását.

3. A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben ez nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő felek a Győri Városi Bíróság joghatóságát kötik ki!

4. A jelen weboldal üzemeltetői az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján közvetítő szolgáltatónak minősülnek, ezért a jelen weblapon más által rendelkezésre bocsátott jogszabályba ütköző tartalmú információval harmadik személynek okozott kárért felelősséggel nem tartoznak.